Озониране на въздух и вода

Как може да се използва озонирането за защита от вируси?

Озонът е дезинфектант, за който се знае, че унищожава 99,9% от вирусите и бактериите в околната среда. Известно е, че използването на озонз в общи жилищни помещения предотвратява разпространението на инфекциозни заболявания.
Изключително важно е дезинфекцията да се провежда непрекъснато в общи жилищни зони като болници, търговски центрове, кафенета и ресторанти, кина, училища, детски градини, закрити детски площадки, хотели, тоалетни и центрове за грижа за възрастни хора, които са местата, в които болестите, пренасяни от вируси, могат да се разпространят най-много.
Особено в среда с високи възрастови групи и деца, които са изключително уязвими от вируси, извършването на дезинфекция с озон, не само ще повиши качеството на живот и въздуха, но и ще предотврати разпространението на болести.
Озонаторът е уред за здраве с многостранно приложение. Активният кислород се нарича озон, чиято молекула се състои от 3 атома кислород. При обичайна температура озонът е газ, който има свеж мирис и синкав цвят. Обикновено след дъжд хората чувстват свежестта на въздух, тъй като той се насища на озон с ниска концентрация. След озониране на помещенията, се увеличава концентрацията на кислород във въздуха и се унищожават бактерии и вируси.
В света отдавна е признато, че озонът е най-чистият и ефективен агент за дезинфекция.
Внимание: Предозирането с озон е опасно за здравето. За да избегнете това, спазвайте итструкцийте за работа с озонатора.

  • Озониране на въздух

    Озониране на въздух (2)

    Озониране на въздух.

    Озонаторът е уред за здраве с многостранно приложение. Активният кислород се нарича озон, чиято молекула се състои от 3 атома кислород. При обичайна температура озонът е газ, който има свеж мирис и синкав цвят. Обикновено след дъжд хората чувстват свежестта на въздух, тъй като той се насища на озон с ниска концентрация. След озониране на помещенията, се увеличава концентрацията на кислород във въздуха и се унищожават бактерии и вируси. В света отдавна е признато, че озонът е най-чистият и ефективен агент за дезинфекция. Внимание: Предозирането с озон е опасно за здравето. За да избегнете това, спазвайте итструкцийте за работа с озонатора. • Затворете желаната зона, която ще третирате. • Изведете всички обитатели и домашни любимци. • Поставете устройството възможно най-близо до източника на миризма. • В такива среди като мотели, които имат индивидуални системи за отопление и охлаждане, включете вентилатора на рециркулация. Настройте таймера на желаното време и излезте от стаята. След изтичане на зададеното време изчакайте 40 минути преди да влезете отново в третираното пространство. След влизане отново в помещението - проветрете добре.
  • Озониране на въздух и вода

    Озониране на въздух и вода (1)