Озониране на въздух и вода

Озонаторът е уред за здраве с многостранно приложение. Активният кислород се нарича озон, чиято молекула се състои от 3 атома кислород. При обичайна температура озонът е газ, който има свеж мирис и синкав цвят. Обикновено след дъжд хората чувстват свежестта на въздух, тъй като той се насища на озон с ниска концентрация. След озониране на помещенията, се увеличава концентрацията на кислород във въздуха и се унищожават бактерии и вируси.
В света отдавна е признато, че озонът е най-чистият и ефективен агент за дезинфекция.
Внимание: Предозирането с озон е опасно за здравето. За да избегнете това, спазвайте итструкцийте за работа с озонатора.

  • Озониране на въздух

    Озониране на въздух (1)

    Озониране на въздух.

    Озонаторът е уред за здраве с многостранно приложение. Активният кислород се нарича озон, чиято молекула се състои от 3 атома кислород. При обичайна температура озонът е газ, който има свеж мирис и синкав цвят. Обикновено след дъжд хората чувстват свежестта на въздух, тъй като той се насища на озон с ниска концентрация. След озониране на помещенията, се увеличава концентрацията на кислород във въздуха и се унищожават бактерии и вируси. В света отдавна е признато, че озонът е най-чистият и ефективен агент за дезинфекция. Внимание: Предозирането с озон е опасно за здравето. За да избегнете това, спазвайте итструкцийте за работа с озонатора. • Затворете желаната зона, която ще третирате. • Изведете всички обитатели и домашни любимци. • Поставете устройството възможно най-близо до източника на миризма. • В такива среди като мотели, които имат индивидуални системи за отопление и охлаждане, включете вентилатора на рециркулация. Настройте таймера на желаното време и излезте от стаята. След изтичане на зададеното време изчакайте 40 минути преди да влезете отново в третираното пространство. След влизане отново в помещението - проветрете добре.