ИМПУЛСНИ ВОДОМЕРИ -CB-GMB-RP-R

Импулсните водомери -CB-GMB-RP-R са елемент от пропорционалните дозиращи системи.
Чрез тях се осигурява висока прецизност на дозиране на реагентите. Импулсните водомери -CB-GMB-RP-R подават сигнал към дозиращата помпа на 10л преминал поток през тръбната система.