Мултимедийни филтри.
В много случаи сондажните води съдържат много механични примеси. Пречистване на водата е много важно условие за запазване на съоръженията и доброто качество на използваната в домакинството вода. За решаването на този проблем на помощ ни идва Мултимедийният филтър.
Той може да бъде с автоматично управление по време или с ръчно управление с ръчен трипътен кран.Мултимедийният филтър съдържа различни фракции кварцов пясък. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.
Препоръчителни стойности на
времето за промиване.
Backwash – 10 мин
Fast Rinse – 4-5 мин

  • Мултимедийни филтри с ръчно управление

    Мултимедийни филтри с ръчно управление (4)

    В много случаи сондажните води съдържат много механични примеси, наличието на които поврежда уредите и предизвиква неприятни отлагания по мивките, плочките, измитите съдове. За решаването на този проблем на помощ ни идва мултимедийният филтър. Мултимедийнеят филтър съдържа различни фракции кварцов пясък и е с ръчно управление с ръчен трипътен кран. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода. Препоръчителни стойности на времето за промиване. Backwash – 10 мин Fast Rinse – 4-5 мин