Индустриалните RO системи, чрез високо ефективните мембрани за обратна осмоза намират широко приложение при производството но полупроводници, фармацевтичната индустрия, хранително-вкусовата промишленост, при бутилиране, както и голямо разнообразие от други приложения.Методът на обратната осмоза, ни дава възможност за получаване на деминерализирана вода, без да се използва тежкото стопанство,за регенериране на смолите катионит и анионит с киселини и основи. За по-лесен избор на подходящата за Вас система за обратна осмоза -сме разделили типовете системи за обратна осмоза в четири категории.Във всяка категория, в спецификацията ще получите информация за моделите с различна производителност включени в нея, както и техническите параметри на системите за обратна осмоза.За правилната работа на индустриалните системи за обратна осмоза, е много важна пред подготовката на суровата вода. Суровата вода трябва да е без механични примеси, без хлор, омекотена и ако има наличие на желязо и манган, те трябва да бъдат отстранени. Добрата пред подготовка на суровата вода, ще осигури качествена работа на системата за обратна осмоза, ще удължи живота на мембранните елементи, които са консуматив.