Duplex омекотителни инсталации AF-D-Performa-GE -100

Duplex омекотителни инсталации AF-D-Performa-GE

Статус: Доставка

Уникален номер: AF-D-Performa-GE

Кратко описание

Производител: Peintair

Duplex омекотителни инсталации AF-D-Performa-GE.

Дуплекс омекотителните нсталации тип AF-D-Performa-GE с управляващи глави  Logix Performa/764 подават непрекъснато
омекотена вода.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА
I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменни колони – 2бр.
I.2. Управляващи глави – които са напълно автоматизиран работен орган
изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип “Силен катионит”.
I.4.Тръбна арматура – PVC или ABS.
II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на
сигнал от оператор.Двете глави работят в паралел – при достигане на
капацитет за регенерация – едната глава е в регенерация а другата в
работен режим.Регенерационният процес е с продължителност до 160мин.
– включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден
инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа
концентрацията на реагент в колоната.
II.3. Бавна промивка.
II.4. Бърза промивка.
II.5.Допълване на резервоара за солеви разтвор.Регенерацията е тип “проточна ” и се осъществява слой по слой от
горе до дъното на колоната.Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки единмомент при увеличаване на потребностите от омекотена вода можеда се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:

  • Съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
  • Перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
  • Обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
  • Общо солесъдържание – до 1000мг/л;
  • Цветност – не повече от 30 градуса;
  • Отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
  • Съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Котелни инсталации.
  • Системи за обратна осмоза.
  • Производство с непрекъснат режим на работа.

ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА  са ориентировъчни.
Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа.При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост найонообмена и пад на налягането в системата.Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максималночасовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната,не трябва да превишава 25м/ч, за да сепостигне пълно омекотяване.Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимиятдебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако избереминсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често,което ще амортизира управляващите глави.Ако имате съмнение н правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:
– химически анализ на водата;
– обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
– максимално часов разход на вода в м ³/ч;
– средно дневен разход на вода в м ³/ден;
– работни часове;
– област на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.
– специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

Спецификация

 

 

 

ТИП MIDDLE AF-D65-GE AF-D75-GE AF-D100-GE AF-D130-GE AF-D180-GE
Обем смола 2*65 2*75 2*100 2*130 2*180
Максимален дебит м³/h 2.7/5.4 3.0/6.0 4.2/8.4 4.5/9.0 5.0/10.0
Обработена вода между две регенерации /м³/°H 2*1305 2*150 2*200 2*260 2*360
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 1,8-8 1.8-8 1.8-8 1.8-8 1.8-8
Максимална работна температура °С 40 40 40 40 40
Колона тип 13*44 13*54 14*65 16*65 18*65
Размери на инсталацията (H*W*L)м 1.34*0,86*1.29 1.60*0,86*1.29 1.90*1.09*1.35 1.90*1.17*1.58 1.90*1.53*1.86
Тегло /кг/ 170 190 240 320 430