Автоматична омекотителна система A-45-Rx

Автоматична омекотителна система A-58-Rx-M

Статус: В наличност

Уникален номер:

Кратко описание

 • Управление по дебит
 • Обем смола – 58л
 • Максимална производителност – 3.6м3/час
 • Присъединителен размер-1”
Количество

1,380.00 лв.

Автоматична омекотителна система A-58-Rx-M

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ОМЕКОТИТЕЛ НА ВОДА?

Твърдата вода, предизвиква доста неприятни ефекти,както при хората, така и във водопроводните инсталации и уредите.
Автоматични омекотителни инсталации с управление по обем са производство на Runxin.Омекотителни инсталации със средна производителност с приложение – както в бита,така и в промишлеността. На всякъде, където твърдата вода създава проблеми.

Консумативи:

Трансформаторът е с мощност 4W
Разходът на сол за една регенерация е -120 до 180 г сол / л смола

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА НА Автоматична омекотителна система A-58-Rx-M

I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменна колона – 1бр.
I.2. Управляваща глава – която е напълно автоматизиран работен орган изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип „Силен катионит“.
I.4.Съд за солеви разтвор
II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на сигнал от оператор.Регенерационният процес е с продължителност до 150 мин и – включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа концентрацията на реагент в колоната.
II.3.Допълване на резервоара за солеви разтвор.
II.4. Бърза промивка.
Регенерацията е тип „проточна “ и се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната. Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки един момент при увеличаване на потребностите от омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:

Съдържание на желязо във водата -не повече от 0,5мг/л;
Перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
Обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
Общо солесъдържание – до 1000мг/л;
Цветност – не повече от 30 градуса;
Отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
Съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Котелни инсталации
Системи за обратна осмоза
Производство
Охладителни системи
ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА са ориентировъчни.
Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа. При бодбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в системата. Литрите смола са равопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната, не трябва да превишава 25м/ч, за да сепостигне пълно омекотяване. Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващите глави.
Ако имате съмнение н правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:

 • Химически анализ на водата;
 • Обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
 • Максимално часов разход на вода в м ³/ч;
 • Средно дневен разход на вода в м ³/ден;
 • Работни часове;– област на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.
 • Специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

ПРЕДИМСТВА

 • Икономични по отношение разход на вода и сол.
 • За защита на системата , клавиатурата се заключва – което предпазва от външна намеса в програмната система, което би довело до неправилна работа.
 • Динамичен дисплей даващ възможност за наблюдение на зададените параметри във всеки един момент,без да се влиза в програматора.
 • Индикация за прекъсване на захранването. Ако захранването бъде прекъснато за повече от три дни – дисплеят ще индикира с премигване, напомняйки да настроите текущия час.Всички останали параметри, ще бъдат запазени.
 • Възможност за избиране на начина регенерация:
  А-01 – отложена регенерация. Регенерацията ще се извърши в зададеното време.
  А-02 – незабавна регенерация – регенерацията ще се извърши, веднага след изчерпване на зададените м³ до регенерация.

Спецификация

ТИП MIDDLE A-58-Rx-M
Обем смола/л/ 58
Присъединителен размер 1″
Максимален дебит м³/h 3.6
Обработена вода между две регенерации м³/°H 116
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,0
Захранване 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 1,5-6
Максимална работна температура °С 40
Размери (Н*W*L)м 1.45*0.85*0.52
Тегло /кг/ 85

 

Запитване

Имена*

Email*

Телефон*

Относно

Съобщение (МОЛЯ НАПИШЕТЕ КОДА НА ПРОДУКТА КОЙТО ИСКАТЕ ДА ЗАЯВИТЕ!)

Отговорете на въпроса *