Автоматични инсталации за отнемане на нитрати AF-NO3 – Kr

Омекотителни системи A-Rx-Big-Kr -100

Статус: В наличност

Уникален номер:

Кратко описание

Производителност -4.5м³/час.
Работно налягане -1.5-6.0 Bar
Работна температура – 40°С.
Прис.размер -1″

Омекотителни системи A-Rx-Big-Kr -100.

Автоматични омекотителни инсталации с управление по обем, производство на Runxin.
Омекотителни инсталации със висока производителност с приложение – в  млечната промишленост, винопроизводство,сладкарска промишленост водогрейни котли. На всякъде, където твърдата вода създава проблеми.
Консумативи:

 • Трансформаторът е с мощност 4W.
 • Разходът на сол за една регенерация е -120 до 180 г сол / л смола

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА

I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменна колона – 1бр.
I.2. Управляваща глава – която е напълно автоматизиран работен орган
изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип „Силен катионит“.
I.4.Съд за солеви разтвор

II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на
сигнал от оператор.
Регенерационният процес е с продължителност до 150 мин.
– включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден
инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа
концентрацията на реагент в колоната.
II.3.Допълване на резервоара за солеви разтвор.
II.4. Бърза промивка.
Регенерацията е тип „проточна “ и се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната.Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки един момент при увеличаване на потребностите от омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:

 • Съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
 • Перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
 • Обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
 • Общо соле съдържание – до 1000мг/л;
 • Цветност – не повече от 30 градуса;
 • Отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
 • Съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Котелни инсталации.
 • Системи за обратна осмоза.
 • Производство.
 • Охладителни системи.

ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА  са ориентировъчни. Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа. При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в системата. Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход
(м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната,не трябва да превишава 25м/ч, за да се постигне пълно омекотяване.
Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващите глави. Ако имате съмнение за правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволствие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:

 • Химически анализ на водата;
 • Обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
 • Максимално часов разход на вода в м ³/ч;
 • Средно дневен разход на вода в м ³/ден;
 • Работни часове;– област на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.
 • Специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

ТИП BIG A-100-RB
Обем смола 100
Максимален дебит м³/h 4.5
Обработена вода между две регенерации /м³/°H 200
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,0
Захранване 220V/50Hz
Тип управляваща глава RX-63D-DVS
Работно налягане /Bar/ 1,5-6
Максимална работна температура °С 40
Размери (H*W*L)m 1.89*1.12*0.74
Тегло /кг/ 170