Автоматични омекотителни инсталации AF- Performa -GE-130.

Автоматични омекотителни инсталации AF- Performa -GE-180.

Статус: Доставка

Уникален номер:

Кратко описание

Производителност -5.0м³/час.
Работно налягане -1.8-8.6 Bar
Работна температура – 40°С.
Прис.размер -1″

Автоматични омекотителни инсталации AF- Performa -GE-180.

Автоматични омекотителни инсталации с управление по обем, производство на GE Pentair.Управляващата глава Logix Performa 760 – при работа, показва текущият час и количеството вода, оето остава до регенерация в м ³.Омекотителни инсталации със средна производителност с приложение – както в бита,така и в промишлеността. На всякъде, където твърдата вода създава проблеми.

Консумативи:

Трансформаторът е с мощност 4W
Разходът на сол за една регенерация е -120 до 180 г сол / л смола

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА

I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменна колона – 1бр.
I.2. Управляваща глава – която е напълно автоматизиран работен орган изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип „Силен катионит“.
I.4.Съд за солеви разтвор
I.5.Тръбна арматура – PVC или ABS.
II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на сигнал от оператор.
Регенерационният процес е с продължителност до 150 мин и – включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа концентрацията на реагент в колоната.
II.3. Бавна промивка.
II.4. Бърза промивка.
II.5.Допълване на резервоара за солеви разтвор.
Регенерацията е тип „проточна “ и се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната.Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки един момент при увеличаване на потребностите от омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:

 • Съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
 • Перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
 • Обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
 • Общо солесъдържание – до 1000мг/л;
 • Цветност – не повече от 30 градуса;
 • Отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
 • Съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Котелни инсталации.
 • Системи за обратна осмоза.
 • Производство.
 •  Охладителни системи
  ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА са ориентировъчни. Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа.При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в системата.Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната,не трябва да превишава 25м/ч, за да сепостигне пълно омекотяване.
  Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващите глави.
  Ако имате съмнение н правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
  Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:
 • Химически анализ на водата;
 • Обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
 • Максимално часов разход на вода в м ³/ч;
 • Средно дневен разход на вода в м ³/ден;
 • Работни часове;– област на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.
 • Специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

Спецификация

ТИП MIDDLE AF-180-GE
Обем смола 180
Максимален дебит м³/h 5.0
Обработена вода между две регенерации /м³/°H 630.0
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,5
Захранване 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 1,8-8
Максимална работна температура °С 40
Колона тип 18*65
Размери на инсталацията (H*Ф)м 1.95*0,46
Размери на съда за регенерация (Н*Ф)м 1.16*0.55
Тегло /кг/ 215