Сензор - за нивото на солеви разтвор.

Сензор – за нивото на солеви разтвор.

Статус: Доставка

Уникален номер: CA-1568

Изчерпан

Сензор – за нивото на солеви разтвор.

Portable Salt Beeper Unit.
Много клиенти ни питат – няма ли уред, който  да ни напомня  за необходимостта от добавяне на сол, за да не ни се налага непекъснато да проверяваме наличието на сол в съда за регенерация. В новите модели омекотителни инстлации има фабрично монтирани такива датчици, но за моделите, които нямат такива екстри предлагаме преносим уред с датчик за наличие на сол в съда за регенерация.
Ако нивото на солевия разтвор спадне под предварително зададеното, сензорът ще подаде  сигнал и на дисплея ще се появи мигаща икона.
Уредът  работи  лесно и стабилно като аксесоар, фиксиран върху обсадната тръба в резервоара за солеви разтвор, захранван от батерия 9V.
Когато нивото на таблетирана  сол спадне под зададеното,светлинният  сигнал ще се активира. Когато добавите необходимото количество таблетирана сол, светлинният  сигнал ще изчезнe.

Инсталация и сервиз на уреда
1.Обсадната тръба не трябва да има отклонение +/- 15о.
2.Двете скоби се монтират върху обсадната тръба, колкото е възможно по-близо до дъното на резервоара за солеви разтвор.
3.Включете датчика за солеви разтвор към устроиството и към управлението.
4.След монтажа на уреда включете управлението на ON, ще чуете дълъг звуков сигнал и примигване на светодиода в зелено  уредът е включен и готов за работа.

На всеки 30 секунди свето диодът ще примигва в зелено отчитайки, че уредът работи.
5.Напълнете резервоара за сол, за да включите детектора.
6.Червено примигване веднъж: Сигнал за недостиг на сол, проверете нивото на сол и добавете достатъчно количество таблетирана сол в съда за регенерация.
7.Червено примигване два пъти: Изтощена батерия, проверете и подменете батерията с нова.
Забележка: Монтирайте  детектора за сол възможно най-близо до дъното на съда за регенерация, за да бъде покрито при пълненето с вода на съда.
Необходимо е да използвате чиста таблетирана сол, замърсителите, може да блокират датчика.

 

Списък на частите за монтаж на датчика за сол и метод на сглобяване.
1.Монтирайге двете  скоби поз.4, за да пасват на OD на вашата обсадна тръба.
2.Монтирайте двата байонета поз.3
3.Поставете датчика за сол поз.1 и затегнете с болтовете поз.2
4.Монтирайте датчика за сол поз.5