Механичен сензор за течове AIMIAO-2_K

Механичен сензор за течове AIMIAO-2_K

Статус: В наличност

Уникален номер: AF-577

Кратко описание

  • Присъединителен размер -1/4 за свързване с бърза връзка
  • Реагира на много слаб теч
  • Не изисква ел.захранване
  • Внимание!сензорът за течове е за еднократна употреба
Количество

16.50 лв.

Механичен сензор за течове AIMIAO-2_K

Механичен сензор за течове AIMIAO-2_K-защитава филтриращата ви система,
вас и вашият дом.
Дори  с редовен преглед и внимателна рутинна поддръжка на системите за
филтрация, винаги, може да се получи теч и да предизвика наводнение, което
да доведе до много непредвидени разходи.
Монтирането на механичният сензор за течове AIMIAO-2_K, ще осигури защита
на вашия дом и ще спести  време и пари. Сензорът отчита наличието на теч и
спира захранващата вода.
Сензорът се монтира до филтриращата система.Той се закрепва с винтове да основата.
Шлаухът от захранването на системата чрез бърза връзка се свързва с входа на сензора за теч.Изходът на сензора се свързва с входа на филтърната система.

Внимание!

Механичният сензор за течове AIMIAO-2_K е за еднократна употреба,т.е. след като се намокри и затвори входящата вода трябва да се подмени с нов.
Много важно е да се внимава при смяна на филтърните елементи да не се мокри около него.