Тест за проверка качеството на водата FXT-3-AQ

Тест за проверка качеството на водата FXT-3-AQ

Статус: Доставка

Уникален номер: 441-AF

Кратко описание

  • комплектът съдържа 2 бр. тестери
  • определя качествота на водата по 7 показателя: pH,алкалност,твърдост,желязо,хлор,нитрати и нитрити

Изчерпан

Тест за проверка качеството на водата

Тест за проверка качеството на водата-комплектът съдържа 2 бр. тест ленти за анализ на водата по 7 показателя:
pH,алкалност,твърдост,желязо,хлор,нитрати и нитрити.

Инструкция за употреба:

Забележка:Съхранявайте тестера на сухо място при стайна температура.Да не се излага на директна слънчева светлина.

1.Потопете тест лентата за 1 секунда във водата,която желаете да изследвате и я извадете веднага.

2.Не разклащайте тест лентата.

3.Изчакайте 15 секунди и сравнете цветово с приложената таблица на гърба на опаковката –  съдържанието на алкалност, желязо и хлор.

4. Изчакайте 60 секунди и сравнете цветово с приложената таблица на гърба на 
опаковката –  съдържанието на рН и твърдост.

5. Изчакайте 120 секунди и сравнете цветово с приложената таблица на гърба на 
опаковката –  съдържанието на нитрати и нитрити.

Запишете получените резултати и ги сравнете с таблицата по долу.


В таблицата са показани допустимите стойности за изследваните параметри, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на питейна вода.

Параметър Допустими стойности
pH 6.5-9.5
Алкалност 240 ррм (мг/л)
Твърдост 60-500 ррм (мг/л)
Желязо 0,2ррм (мг/л)
Хлор 0.3 ррм (мг/л)
Нитрати 50 ррм (мг/л)
Нитрити 0.5 ррм (мг/л)

Допустимите граници за твърдост на питейната вода са доста високи, но твърдост над 100 мг/л се отлага котлен камък по борудването. По тази причина, над тази твърдост е добре да се предвиди омекотителна инсталация.

Ако съдържанието на желязо е над допустимите норми, е препоръчително да се предвиди инсталация, за отнемане на желязо.

При съдържание на нитрати във водата е добре да се монтира инсталация за отнемане на нитрати.

Предимството на новите среди за обработка е че в зависимост от съдържанието на елементите, може да се изчисли инсталация, която да решава едновременно проблемите, без да се налага монтирането на няколко броя инсталации.