Тест за определяне твърдост на водата OKT-2

Тест за определяне твърдост на водата OKT-2

Статус: Доставка

Уникален номер: EC-205

Кратко описание

  • бързо,лесно и точно определяне твърдостта на водата

Изчерпан

Тест за определяне твърдост на водата OKT-2

Мерни единици – °dН/Немски градус/

Тест за определяне твърдост на водата-дава възможност за бързо и лесно определяне твърдостта на водата.Комплектът включва:мензура-1бр.;шише с Titrant -2бр.

Метод на измерване:

1.Определяне на твърдостта на входящата вода.

1.1.Измийте добре мерителната доза.

1.2.Напълнете мерителната доза с 5мл от изследваната вода.

1.3.Всяка капка от реагента отговаря на 1°dН.

1.4.При капване на първата капка, водата ще се оцвети в червено.

1.5.Пребройте капките до оцветяване на пробата в зелено.

1.6.Броят на капките – ще ви покаже твъростта в °dН.

Пример: / ако след капване на 10 та капка пробата се оцвети в зелено – твърдостта Ви е 10°dН./

  1. Определяне на твърдостта на омекотената вода.

1.1.Измийте добре мерителната доза.

1.2.Напълнете мерителната доза с 10мл от обработената вода.

1.3.Всяка капка от реагента отговаря на 0.5°dН.

1.4.При капване на първата капка, пробата може да се оцвети в червено.

1.5.Пребройте капките до оцветяване на пробата в зелено.

1.6.Броят на капките – ще ви покаже твъростта в на омекотената вода в °dН.

Пример: / ако след капване на 6та капка пробата се оцвети в зелено – твърдостта Ви е 3°dН./

КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ЕДИНИЦИТЕ ЗА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА?

Вашият тестер за твърдост, може да е в различни мерни единици.

За улеснение в Таблица 1 е показано превръщането на измерената твърдост от едни мерни единици в други.

Таблица 1

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА
Единица Означение мг/л мгекв/л 1°dH 1°fH
мг/лCaCO3 1мг/л 1 0.02 0.056 0.1
мгекв/л 1мгекв/л 50 1 2.8 5
Немски градус 1°dH 17.8 0.357 1 1.78
Френски градус 1°fH 10 0.2 0.56 1