Система за обратна осмоза-KRAUSEN 75 COMPAKT AUTO
Krausen 75 Compakt Auto-1Krausen 75 Compakt Auto-2Krausen 75 Compakt Auto-3Krausen 75 Compakt Auto-4Krausen 75 Compakt Auto-5

Система за обратна осмоза-KRAUSEN 75 COMPAKT AUTO

Статус: Доставка

Уникален номер: 137-KR

Кратко описание

 • бърз и лесен монтаж
 • в комплекта е включено всичко необходимо за монажа на системата
 • бързосменящи се филтри
 • поради наличието на помпа,системата е подходяща за места с ниско входно налягане

Изчерпан

Система за обратна осмоза-KRAUSEN 75 COMPAKT AUTO
е продукт с бързосменящи се филтри тип TWIST.

Системата за обратна осмоза е хиперфилтрация- степен на
задържане под- 0,0001мк.
Тя съдържафилтър активен въглен quick change GAC,
който отнема хлор, желязо,тежки метали,пестициди.
Механичен филтър quick change PP 1 mk,
който задържа механичните примеси.
Мембраната за обратна осмоза quick change MEMBRANE, пропуска само йоните на
водата, останалите елементи се изхвърлят в канала.
Мембраната отделя:
96-98% -Алуминий, Цинк, Манган, Мед, Никел, Желязо,Полифосфати, Сулфати;
96-98% -Никел, Желязо,Полифосфати, Сулфати
93-97% – Кадмий, Радиоактивни субстанции.
80-90% – Амоняк, Силициев двуокис;
99,99% -Бактерии, Вируси, Спори на гъбичките;
92-95% – Хлориди, Флуориди, Силикати;
85-95% – Хромати, Цияниди;
95-98% – Фосфати, олово;
90-95% – Нитрати, Бромиди;
92-96% – Калий, сребро;
93-98% – Магнезий;
30-50% – Борати;
93-98% – Калций;
94-97% – Живак;
92-98% – Натрий;
50-70% – Бор;
Последната степен е пост-филтър активен въглен quick change post filter

Предимства:

 • Бърза и лесна смяна на филтрите.
 • Много подходяща за места, където входното налягане е много ниско.
 • Благодарение на помпата, системата ще Ви осигури достатъчно пречистена вода.

Системата е напълно окомплектована със всички необходими части за монтаж.>

Консумативи:

 • Филтър активен въглен – quick change GAC – смяна на 7,5м³/ вода.
 • Механичен филтър quick change PP 1 mk – смяна 7,5м³/вода.
 • Мембрана за обратна осмоза quick change MEMBRANE– в зависимост
  от качеството  на входящата вода и редовната смяна на филтрите – 2-3 години.
 • Пост филтър активен въглен quick change post filter– смяна на 6м³/вода.

Спецификация

 

 

ТИП КRAUSEN 75 COMPACT AUTO
Диапазон на рН мин.2-макс.11
Захранване 220V/50Hz
Мощност 28.8 W
Производителност 189 л/ден
Система на промивка Автоматична
Присъединителен размер 1/2”
Минимално входно налягане 0.5 Bar
Максимално работно налягане 3.5 Bar
Максимална работна температура 5*С-38*С
Размери на системата(височина*ширина*дължина) 410*210*330мм
Размери на мембранният съд ф210 *340мм
Тегло 8,8

РЕЗЕРВНИ ФИЛТРИ