Merlin PRO-RO
Merlin PRO-RO-1Merlin-PRO-RO-2

Система за обратна осмоза-Merlin PRO-RO

Статус: Доставка

Уникален номер: Merlin PRO-RO

Кратко описание

Работно налягане – 2.75 Bar -6.2 Bar
Работна температура 10°С-32°С
Общо разтворени вещества в захранващата вода (TDS) -100-3000ррм
Захранване -1/2″
Пермит -1/2″
Режект -1/2″
Размери – Н-28см; В-14см; L-52см

Изчерпан

Системата за обратна осмоза Merlin® PRO-RO състояща се от две мембрани,дава възможност клиентите сами да конфигурират своята система.Merlin® PRO-RO дава възможност да се изгражда на модулен принцип с конфигуриране на два, три или четири модула, в зависимост от необходимото количество осмозна вода.Експлоатационният срок на мембраните – 2-3 год.Мембраната задържа 90-95% от бактерии и вируси.
Процентът на чистата вода от общото количество на пречистваната вода варира между 23 – 33% в зависимост от условията на експлоатация. Удължаване на срока на експлоатация на системата може да се постигне чрез използването на механични филтри
за предварително пречистване и филтър активен въглен.

ПРЕДИМСТВА
-Не изисква ел.захранване
-Работи на налягането на водопровода
-компактен дизаин

Спецификация

 

ТИП Merlin PRO-RO
Материал на тялото Полипропилен
Присъединителен размер шлаух полиетилен-1/2″
Производителност мин./макс. 1.25 – 2.84л/мин
Налягане на водата мин./макс. 2.76-5.52Bar
Температура на водата мин./макс. 4.5ºС-38ºС
Съдържание на соли мин./макс. 50-2000 мг/л
Твърдост мин./макс. 50-171 мг/л
Съдържание на хлор мин./макс. 0-1 мг/л
Желязо мин./макс. 0-0.3 мг/л
Манган мин./макс. 0-0.1 мг/л
Размери L*B*H 52*14*28см
Тегло кг