Система за обратна осмоза RO 380GPD -LCD-без буферен съд
Krausen 75 Compakt Auto-5Система за обратна осмоза-KRAUSEN 75 Mini -LCDСистема за обратна осмоза RO 380GPD -LCD

Система за обратна осмоза RO 380GPD -LCD-без буферен съд

Статус: Доставка

Уникален номер: Kr-868

Кратко описание

 • Бърз и лесен монтаж.
 • Производителност 0.9-1.1л/мин без мембранен съд.
 • В комплекта е включено всичко необходимо за монаж на системата.
 • Поради наличието на помпа,системата е подходяща за места с ниско входно налягане.
 • Захранване -220V/50Hz,  24V  2,3A
 • Мощност -55W
 • Налягане на входящата вода -0.5-3.5 Bar
 • Работно налягане на помпата-7.0-7.5 Bar
 • Размери L*H*B-360*320*320мм

Изчерпан

Система за обратна осмоза RO 380GPD -LCD-без буферен съд

Система за обратна осмоза RO 380GPD-LCD-компактна система, с висока производителност, поради което отпада необходимостта от мембранен съд. Системата е окомплектована с помпа, което я прави много подходяща, когато входното налягане е ниско. Микро компютърът, осигурява автоматична промивка на мембраната, което удължава живота и и осигурява свежа вода. Микро компютърът  дава индикация за смяна на филтърните елементи и качествата на обработената вода. Ако проводимостта на пречистената вода  надвиши 50ррм, микро компютърът дава звуков сигнал. Има датчик ниско налягане, който осигурява защита от работа на сухо на помпата и ниско входно налягане на захранващата вода. Датчикът високо налягане, изключва захранващата вода при затваряне на батерията. При необходимост от по- голяма производителност, може да се монтира мембрана с по-висока производителност.

Има възможност да се добавят минерализиращ, алкализиращ или йонизиращ филтър по желание на клиента.

Системата за обратна осмоза е хиперфилтрация- степен на задържане под- 0,0001мк. Тя съдържа механичен филтър 5мк,филтър активен въглен който отнема хлор, желязо,тежки метали,пестициди, механичен филтър 1мк който задържа механичните примеси.
Мембраната за обратна осмоза , пропуска само йоните на водата, останалите елементи се изхвърлят в канала.

Елементи, които отделя мембраната за обратна осмоза:

96-98% -Алуминий, Цинк, Манган, Мед, Никел, Желязо,Полифосфати, Сулфати;
96-98% -Никел, Желязо,Полифосфати, Сулфати
93-97% – Кадмий, Радиоактивни субстанции.
80-90% – Амоняк, Силициев двуокис;
99,99% -Бактерии, Вируси, Спори на гъбичките;
92-95% – Хлориди, Флуориди, Силикати;
85-95% – Хромати, Цияниди;
95-98% – Фосфати, олово;
90-95% – Нитрати, Бромиди;
92-96% – Калий, сребро;
93-98% – Магнезий;
30-50% – Борати;
93-98% – Калций;
94-97% – Живак;
92-98% – Натрий;
50-70% – Бор;
Последната степен е пост-филтър активен въглен, за подобряване вкуса на водата.

Предимства:

 • Микро компютърът осигурява напълно автоматизирана работа на системата.
 • Автоматичната промивка на мембраната,осигурява дълъг живот на мембраните и осигурява свежа вода.
 • Имате индикация за необходимостта от смяна на филтърните елементи.
 • Защита от работа на сухо на помпата или ниско входно налягане.
 • Новата конструкция с бързи връзки, осигурява бърз и лесен монтаж.
 • Компактни размери.
 • Приложима при ниско входно налягане.

Системата е напълно окомплектована със всички необходими части за монтаж.>

 

РЕЗЕРВНИ ФИЛТРИ