Резервни филтри за система за ултрафилтрация FP3-HJ-K1

Резервни филтри за система за ултрафилтрация FP3-HJ-K1

Статус: В наличност

Уникален номер: AF-750

Количество

30.50 лв.

Резервни филтри за система за ултрафилтрация FP3-HJ-K1

1.FCPS5 –  филтърен елемент, задържащ механичните примеси.

2.FCCST – филтър със смола силен катионит, понижаващ твърдостта – отнемайки йоните на калция и магнезия и намалявайки съдържанието на желязо и манган.

3.FCCBKDF – Филтърният елемент е комбинация от гранулиран активен въглан и KDF медия.
Активният въглен отнема хлора, пестициди,  хербициди и намалява концентрацията на тежки метали. KDF медията възпрепятства развитието на бактерии.