Самопочистващ се филтър Cintropur NW 500-T
самопочистващ се филтър с управление по време Cintropur NW 800-Тцентробежен завихрител

Самопочистващ се филтър Cintropur NW 500-T

Статус: В наличност

Уникален номер: NW-500-T

Кратко описание

Производителност -18м³/час
Работно налягане – 10Bar
Максимално налягане -16 Bar
Масдимална работна температура- 50°C
Присъединителен размер – 2″ на холендри
Размери – L*H – 363mm*770/710mm**
**Височина със и без манометъра

Количество

994.00 лв.

Самопочистващ се филтър  Cintropur NW 500-Т.

Самопочистващият ес механичен  филтър извършва автоматично промивка с програмиране  по време. Автоматичната промивка, спестява време и работна ръка.
Програмира се времето за промивка –  15-999,59 минути и секунди.Времето между промивките – 01-999,59 – минути – секунди.Това дава възможност за бърза
и лесна промивка на филтъра, което спестява време и работна ръка.

Програмиране на управлението:

1.Отключете управлението като задържите едновременно двете стрелки за 2 секунди.
2.Когато светодиода “ON” примигва – задайте времето за промивка на филтъра  – например – 60 сек.
3.Когато светодиода “OFF” – примигва – задайте времето между две промивки – например -720 мин –
така филтърът ще се промива на всеки 12 часа.Ако е водата е много замърсена, програмирайте по-малък интервал – например -360мин – така филтърът
ще се промива на 6 часа.
Механичният филтър Cintropur NW500 е с центробежен завихрител, който увлича частиците, те се утаяват на дъното на филтърното тяло и лесно се дренират. Това предпазва филтърният елемент от директно отлагане по него на механичните примеси и по-този начин удължава живота му.

ПРЕДИМСТВА НА Самопочистващ се филтър  Cintropur NW 500-T.

  • Ниски загуби на налягане при постоянен дебит-Висококачествен синтетичен материал, позволяващ приложението му в хранителната промишленост.
  • Няма метални части, което изключва наличието на ръжда.
  • Присъединяване с холендрова връзка, което улеснява монтажа и подддръжката.
  • Широка гама от филтриращи елементи 5- 300мк / по 5 бр. в комплект/,даващи възможност за избор в зависимост от изискванията за приложението му.
  • Прозрачното тяло дава възможност за постоянно наблюдение на степента на  замърсяване на елемента. -Уплътнението между главата на филтъра и тръбната  връзка е с „О” пръстен, което изключва възможността от течове.

ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖ

Монтирайте кранове преди и след филтъра, за да можете да сменяте филтърния елемент. Филтърът се монтира хоризонтално спрямо връзките към тръбопровода. Ако го монтирате вертикално, няма да използвате цялата площ на филтъра и възможността утайките да се събират в долната част и да се дренира ще отпадне.

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Спецификация

 

 

ТИП NW500
Производителност **18.00м³/h
Материал на тялото-Висококачествен синтетичен материал Фиброглас-усилен полипропилен
Материал на главата Фиброглас-усилен стирен акрилонитрил(S.A.N.)
Работно налягане 10 Bar
Максимално налягане 16 Bar
Максимална работна температура 50°С
Присъединителен размер 2″ на холендри
Размери
Дължина 363 мм
Височина *710/770 мм
Филтрираща площ 1288 см²
Тегло 6,4 кг

* Височина без и със манометрите** Посоченият дебит е при пад на налягане 0.2 Bar

Резервни филтри

Аксесоари

Заявка