Самопочистващ се филтър Cintropur NW 650 -T
центробежен завихрителсамопочистващ се филтър с управление по време Cintropur NW 800-ТНаскадна система

Самопочистващ се филтър Cintropur NW 650 -T

Статус: В наличност

Уникален номер: NW-650-T

Кратко описание

Производителност -25м³/час
Работно налягане – 10Bar
Максимално налягане -16 Bar
Масдимална работна температура- 50°C
Присъединителен размер – Dn65 на фланци
Размери – L*H – 304mm*770/710mm**
**Височина със и без манометъра

Количество

1,045.00 лв.

Самопочистващ се филтър Cintropur NW 650 -T.

Самопочистващият  се филтър Cintropur NW 500-Т, се промива автоматично, чрез програмиране за промивката по време.Програмира се времето за промивка –  0,15-999,59 минути и секунди.Времето между промивките – 01-999,59 – минути – секунди.Това дава възможност за бърза и лесна промивка на филтъра, което спестява
времеи работна ръка.

Програмиране на управлението:.

1.Отключете управлението като задържите едновременно двете стрелки за 2 секунди.
2.Когато светодиода “ON” примигва със стрелките нагоре или надолу– задайте времето за промивка на филтъра  – например – 60 сек.
3.Когато светодиода “OFF” – примигва със стрелките нагоре или надолу – задайте времето между две промивки – например -720 мин –
така филтърът ще се промива на всеки 12 часа.Ако е водата е много замърсена, програмирайте по-малък интервал – например -360мин – така филтърът
ще се промива на 6 часа.
Механичният филтър Cintropur NW650 е с центробежен завихрител, който увлича частиците, те се утаяват на дъното на филтърното тяло и лесно се дренират. Това предпазва филтърният елемент от директно отлагане по него на механичните примеси и по-този начин удължава живота му.

ПРЕДИМСТВА.

-Ниски загуби на налягане при постоянен дебит
-Висококачествен синтетичен материал, позволяващ приложението му в хранителната промишленост.
-Няма метални части,което изключва наличието на ръжда.
-Присъединяване с холендрова връзка, което улеснява монтажа и поддръжката.
-Широка гама от филтриращи елементи 5- 300мк / по 5 бр. в комплект/,даващи възможност за избор в зависимост от изискванията за приложението му.
-Прозрачното тяло дава възможност за постоянно наблюдение на степента назамърсяване на елемента. -Уплътнението между главата на филтъра и тръбната
връзка е с „О” пръстен, което изключва възможността от течове.

ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖ

Монтирайте кранове преди и след филтъра, за да можете да сменяте филтърния
елемент. Филтърът се монтира хоризонтално спрямо връзките към
тръбопровода. Ако го монтирате вертикално, няма да използвате цялата площ на
филтъра и възможността утайките да се събират в долната част и да се дренират
автоматично ще отпадне.

СХЕМА НА МОНТАЖ

Спецификация

 

 

>

ТИП NW650
Производителност **25.00 м³/h
Материал на тялото-Висококачествен синтетичен материал Фиброглас-усилен полипропилен
Материал на главата Фиброглас-усилен стирен акрилонитрил(S.A.N.)
Работно налягане 10 Bar
Максимално налягане 16 Bar
Максимална работна температура 50°С
Присъединителен размер Dn65 на фланци /2&frac12″/
Размери
Дължина 304 мм
Височина *710/770 мм
Филтрираща площ 1288 см²
Тегло 7 кг

* Височина без и със манометрите
** Посоченият дебит е при пад на налягане 0.2 Bar

Резервни филтри

Аксесоари

Заявка