Дозиращи помпи DLX-VFT 15-04
датчик за ниво смукател

Дозираща помпа DLX-VFT 01-15

Статус: Доставка

Уникален номер: DLX-VFT-01-15

Кратко описание

 • Максимална производителност – 1л/час
 • Максимално налягане – 15 Bar
 • Брой импулси/мин -120
 • Дозиране на един импулс – 0,14ml
 • Смукателна височина – 2м
 • Захранване -220V/50Hz
 • Мощност – 37W

Изчерпан

Дозираща помпа DLX-VFT -01-15.

Има две конфигурации за монтаж:
Тип DLX-VFT – за стенен монтаж
Тип DLX-VFT/B – за монтаж на основа

   Стенен монтаж                 Монтаж на основа        

Пропорционални дозиращи помпи DLX –VFT– управление с подаване на сигнал от импулсен водомер, осигуряващо прецизно дозиране на реагента, в зависимост от потока.

Eлектромагнитните дозиращи помпи се отличават с голям диапазон на приложение, с доказана надеждност и качество. Те дават идеално решение за дозиране на различни химически продукти.

Използват се в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води – дозиране на натриев хипохлорит и хлор диоксид,  обработката на продукти в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните и охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи процеси в пивоварната, млечната и месната индустрии и др.

Работни функции на Дозираща помпа DLX-VFT 01-15:

 •  Ръчна: Помпата може да се програмира  да работи ръчно от 0 до 100% дебит.
 •  1хN: Когато към помпата се свърже водомер, който генерира импулси, при всеки получен импулс помпата ще дозира- N пъти. Работен обхват: 0-999 импулса за всеки контакт.
 •  1хN(М): Всеки импулс от водомера ще предизвика помпата да дозира N пъти. Докато дозира, помпата все още регистрира всички допълнително получени сигнали (М) и ги превръща в успешни импулси. Работен обхват: 0-999 пулсации на помпата (стойност N) за всеки получен сигнал.
 •  1:N: Когато към помпата се свърже импулсен водомер, на  N брой подадени сигнали от водомера, помпата ще направи  едно дозиране.

Тези възможности за избор на принципа на дозиране, правят дозираща помпа DLX-VFT 01-15 изключително гъвкава за приложение- както на дозиране
минимални количества реагент, при големи потоци, така и на големи количества реагент, при малка консумация.

Комплектът съдържа:

 • 1 гъвкав смукателен маркуч от PVC, с дължина 2 м;
 • 1 полиетиленов маркуч, бял, 2м;
 • 1 инжекционен клапан 3/8 BSP m;
 • 1 филтър

Помпата може да се окомплектова със съд за реагенти.


Свързване на инжекционният клапан към тръбната система:

Обезвъздушаване на дозираща помпа DLX-VFT 01-15 при пускане на системата.