Дозиращи помпи DLX-VFT 15-04
датчик за ниво смукател

Дозиращи помпи DLX-VFT 15-04

Статус: Доставка

Уникален номер: DLX-VFT-15-04

Кратко описание

 • Максимална производителност – 15л/час
 • Максимално налягане – 4 Bar
 • Брой импулси в минута – макс.120
 • Дозиране на един импулс – 2.08ml
 • Смукателна височина – 2м
 • Захранване -220V/50Hz
 • Мощност – 58W
 • Тегло -2.9кг

Изчерпан

Дозиращи помпи DLX-VFT -15-04.

 Възможност за две  конфигурации за монтаж:

Тип DLX-VFT – за стенен монтаж
Тип DLX-VFT/B – за монтаж на основа

Стенен монтаж                                         Монтаж на основа

Дозиращите електромагнитни помпи с пропорционално дозиране  -DLX-VFT 15-04
дозират  получаване на сигнал от импулсен водомер, осигуряващи точно дозиране
на реагента, във функция  от потока на преминаващия флуид.
Eлектромагнитните дозиращи помпи се отличават с голям диапазон на приложение,
с доказана надеждност и качество. Те дават идеално решение за дозиране на различни
химически продукти, коагуланти, флокуланти, неутрализиращи разтвори и др.
Използват се в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни
технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води – дозиране
на натриев хипохлорит и хлор диоксид,  обработката на продукти в
хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните и
охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи
процеси в пивоварната, млечната и месната индустрии и др.

Работни функции на Дозиращи помпи DLX-VFT 15-04:

– Ръчна: Помпата може да се програмира  да работи ръчно от 0 до 100% дебит.

– 1хN: Когато към помпата се свърже водомер, който генерира импулси. При всеки
получен импулс помпата ще дозира N пъти. Работен обхват: 0-999 импулса за всеки контакт.

– 1хN(М): Всеки импулс от водомера ще предизвика помпата да дозира N пъти. Докато дозира,
помпата все още регистрира всички допълнително получени сигнали (М) и ги превръща в успешни
импулси. Работен обхват: 0-999 пулсации на помпата (стойност N) за всеки получен сигнал.

– 1:N: Когато към помпата се свърже импулсен  водомер, при получени – N брой сигнали помпата
ще извърши едно дозиране.

Тези възможности за избор на принципа на дозиране, правят дозираща помпа DLX-VFT 15-04 изключително гъвкава за приложение- както на дозиране

минимални количества реагент, при големи потоци, така и на големи количества реагент, при малка консумация.

Комплектът съдържа:

  • 1 гъвкав смукателен маркуч от PVC, с дължина 2 м;
  • 1 полиетиленов маркуч, бял, 2м;
  • 1 инжекционен клапан 3/8 BSP m;
  • 1 филтър

Помпата може да се окомплектова със съд за реагенти.

Свързване на инжекционният клапан на Дозираща помпа DLX-VFT-15-04

Обезвъздушаване на  Дозираща помпа DLX-VFT-15-04