Регулируем ограничител на потока 100-720СС

Регулируем ограничител на потока 100-720СС

Статус: Доставка

Уникален номер: Kr-1027

Кратко описание

Регулиреум ограничител на потока.
Диапазон 100-720мл/мин.
Присъединителен размер – 1/4 QC.

Изчерпан

Регулируем ограничител на потока 100-720СС

Всяка битова система за обратна осмоза  има устройство, наречено ограничител на потока, (Flow Restrictor), свързан към изхода на тялото на мембраната и заустването към канала. Този ограничител на потока  определя количеството на вода, изхвърляно на канал. Ограничителя на потока, трябва да бъде оразмерен за  типа на  мембраната. Ограничителят на потока, се избира в зависимост от производителността на мембраната. Ако захранващата вода е мека и с ниско TDS (общо разтворени вещества), може да се монтира ограничител на потока с по- малка производителност. Но при избора непременно трябва да се вземат предвид качествата на входящата вода. При твърда вода с висока стойност на TDS, монтирането на ограничител на потока с по-ниска стойност ще ограничи промиването на мембраната. Спестената вода от монтирането на по-малък ограничител на потока  ще доведе до икономически неизгодни разходи. Мембраната ще се задръсти  и ще се наложи по-честата и подмяна.
Част от трудностите при разбирането на това съотношение е, че производството на мембрана обикновено се дава в галона на ден (GPD), докато ограничители на потока обикновено са оразмерени в милилитри в минута (мл/мин).
При смяна на мембраната, ако е с различна производителност – примерно системата за обратна осмоза е с мембрана 75GPD, а Вие желаете по-голяма продводителност и я замените с 100, 150 или 180GPD – ще се наложи да смените ограничителя на потока на отпадната вода с по- голям. Предлаганият регулируем ограничител на потока, Ви дава възможност да регулирате количеството отпадна вода в зависимост от качествата на входящата вода и избранният мембранен елемент, без да влагате средства за покупка на нов.

ПРЕДИМСТВА на Регулируем ограничител на потока 100-720СС:

    1. Регулиране на отпадната вода в диапазон -100-720 мл/мин. Не се налага да купувате нов ограничител на потока при смяна на мембраната с такава с по-голяма производителност.
    2. Монтажът е на бързи връзки -1/4″

Бързите връзки QC (Quick Connection)  с различни присъединителни размери и за различни шлаухи- дават възможност за бърз и лесен монтаж и демонтаж.
Как да монтираме и демонтираме бързите връзки.
1.Монтаж – поставете шлауха в бързата връзка и натисвете,
докато чуете леко щракване.Монтирайте предпазният клипс.
2.За демонтаж на бързата връзка – свалете предпазният клипс,
притиснете пръстенчето към бързата връзка и демонтирайте шлауха.