Магнет вентил с пряко действие нормално затворен

Магнет вентил с пряко действие нормално затворен

Статус: Доставка

Уникален номер: Kr-1025

Кратко описание

Захранване -DC24V
Мощност -4.8 W
Налягане -0-8.0 Bar
Присъединяване -1/4- бързи връзки

Изчерпан

Магнет вентил с пряко действие нормално затворен.

Магнет вентилът с пряко действие – нормално затворен е с присъединителен размер -1/4″ на Вързи връзки.
Бързите връзки QC (Quick Connection)  с различни присъединителни размери и за различни шлаухи- дават възможност за бърз и лесен монтаж и демонтаж.
Как да монтираме и демонтираме бързите връзки.
1.Монтаж – поставете шлауха в бързата връзка и натисвете,
докато чуете леко щракване.Монтирайте предпазният клипс.
2.За демонтаж на бързата връзка – свалете предпазният клипс,
притиснете пръстенчето към бързата връзка и демонтирайте шлауха.

 

Монтиран на входа на системата за обратна осмоза, той осигурява добра защита на системата. Когато налягането на захранващата вода е ниско или някой от предфилтрите е задръстен, датчикът ниско налягане подава сигнал на компютъра и той затваря магнет вентила.