Система за обратна осмоза RO-1000-LCD-Stable
Система за обратна осмоза RO-1600-LCD-Stable

Система за обратна осмоза RO-1000-LCD-Stable

Статус: Доставка

Уникален номер:

Кратко описание

 • Бърз и лесен монтаж.
 • Производителност 1.7-1.9л/мин.
 • В комплекта е включено всичко необходимо за монаж на системата.
 • Поради наличието на помпа,системата е подходяща за места с ниско входно налягане.
 • Захранване -220V/50Hz,  24V  2,3A
 • Мощност -55W
 • Налягане на входящата вода -0.5-3.5 Bar
 • Работно налягане на помпата-7.0-7.5 Bar
 • Размери L*H*B-280*430*630мм

Изчерпан

Система за обратна осмоза RO-1000-LCD-Stable

Обратната осмоза е един от най-сигурните методи за пречистване на  вода. Пречистването е на ниво молекули, а нивото на отстраняване на вредни вещества достига до 99%. Хиперфилтрация-0.0001 микрона.

Полупромишлените системи за обратна осмоза, позволяват постигане на изискваните параметри, когато необходимото количество обработена вода е в срадният диапазон. Това ни позволява да намалим капиталовложенията за закупуване на промишлена система за обратна осмоза.

За правилната работа на индустриалните системи за обратна осмоза, е много важна пред подготовката на суровата вода. Суровата вода трябва да е без механични примеси, без хлор, омекотена и ако има наличие на желязо и манган, те трябва да бъдат отстранени. Добрата пред подготовка на суровата вода, ще осигури качествена работа на системата за обратна осмоза,  ще удължи живота на мембранните елементи, които са консуматив.

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

 • High pressure pump- бустер помпа за осигуряване стабилна работа и производителност на инсталацията.
 • Flow restrictor – ограничава потока на отпадната вода.
 • Low voltage switch – Датчик ниско налягане – при спадане на налягането на входящата вода под 3 Bar или спиране на захранващата вода, датчикът изключва системата.
 • High voltage switch – При затворена батерия, след достигане на зададеното налягане- автоматично изключва системата.
 • Non return valve – контролира посоката на потока.
 • Flush solenoid valve – осигурява промиване на мембраните, за удължаване на живота им и предпазване от развитие на микроорганизми.
 • Led/LCD controller- Контролерът управлява всички функции на системата и дава информация за състоянието и.
  Модел Система за обратна осмоза RO-1200-LCD-Stable
  Захранване 220V/50Hz,  24V  2,3A
  Мощност 55W
  Входно налягане 0.5-3.5 Bar
  Работно налягане на помпата 7.0-7.5 Bar
  Производителност –пречистена вода 1.7-1.9л/мин
  Разход на отпадна вода 0.9-1,2л/мин
  Проводимост на  захранващата вода ≤ 1000ррм
  Максимална твърдост на захранващата вода 8мг-екв/л
  Температура на околната среда 5-38оС
  Размери 280*430*630мм

Резервни филтри