Системи за обратна осмоза с производителност RO-600-1500л/час
индустриални системи за обратна осмоза 250-1000

Системи за обратна осмоза с производителност RO-600-1500л/час

Статус: Доставка

Уникален номер: RO 600-1500

Кратко описание

Поради изискванията към захранващата вода за правилна работа на системата и предподготовката, офертите се изготвят след уточняване на данните.
За подробна информация за параметрите на видовете инсталации в категорията- направете справка в Спецификация.

Системи за обратна осмоза с производителност RO-600-1500л/час

Индустриалните системи за обратна осмоза,използват помпа високо налягане 8-10 Bar,която трябва да
осигури постоянен дебит на захранващата вода без турбуленция.За добрата работа на мембраните и удължаване
на живота им, е много важно качеството на подаваната вода.За това добрата предподготовката на подаваната
вода е много важно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАЩАТА ВОДА

 

Eлемент mg/l Eлемент mg/l
TDS Magnesium
Hardness <50 Sodium <21
Free Clorine 0 Chloride <22
Fluoride <1.3 Bicarbonate <238
pH 3-11 Nitrate <0.5
Iron <0.01 Sulfate <29
Manganese <0.05 Calcium <0.50
Barium <0.01 Potassium <3.18

 

ЕЛЕМЕНТИ КОИТО СИСТЕМАТА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ЩЕ ОТДЕЛИ В %

 

 

Eлемент % Eлемент %
Sodium 85-94 Sulfate 96-98
Calcium 85-95 Potasium 60-75
Nitrate 94-98 Iron 95-98
Zink 94-96 Mercury 96-98
Selenium 95-98 Phosfate 94-98
Lead 96-98 Arsenik 85-92
Manganesium 94-98 Nikel 95-98
Fluoride 84-92 Manganese 85-92

Спецификация

 

 

ТEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ RO-600 RO-900 RO-1200 RO-1500
Производителност 25-10°C л/час 600-550 900-850 1200-1100 1500-1400
Максимално налягане /Bar/ 10.5 10.5 10.5 10.5
Работно налягане /Bar/ 8 8 8 8
:Захранвяне /V/ 3*400 3*400 3*400 3*400
Мощност /KW/ 1.58 1.58 2.2 2.2
Налягане на захранващата вода – мин/макс./Bar/ 3-6 3-6 3-6 3-6
Мембрана тип ULP21-4040 ULP21-4040 ULP21-40*40 ULP21-40*40
Брой мембрани 2 3 4 5
Захранване 3/4″ 3/4″ 3/4″ 1″
Пермит 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3/4″
Реджект 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3/4″
Размери (H*W*L) /м/ 1.65*0.35*0.80 1.65*0.35*0.80 2.5*0.35*0.80 2.5*0.35*0.80