Филтър за вода за отстраняване на нитрати
Филтър за вода за отстраняване на нитрати

Филтър за вода за отстраняване на нитрати

Статус: Доставка

Уникален номер: FR-799

Кратко описание

Производителност – 3.0л/мин
Живот на филтъра -3-6месеца
Работно налягане -6 Bar.
Пад на налягане -0,2-0,4 Bar
Работна температура – 2-40°С.
Размери –
9.7/8*2.5″

Изчерпан

Филтър за вода за отстраняване на нитрати.

Нитратите са химични съединения, които се използват широко в селското стопанство (за наторяване с минерални торове); в хранително-вкусовата промишленост (като оцветители и консерванти); за производство на бои, лекарства, пластмаси и др. Нитратите постъпват в човешкия организъм чрез питейната вода и хранителните продукти. Допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 50 mg/l. В някои населени места водата за питейно-битови нужди може да съдържа значително количество нитрати (главно от оттичащите се води от обработваеми земеделски площи). По-подробна информация можете да получите от статията в раздел: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ /ВРЕДНИ ЛИ СА НИТРАТИЕ?

Филтърът за вода за отстраняване на нитрати,

съдържа макропоръозна среда силен анионит, специално разработена за отстраняване на нитрати от водата на база на йонообмена.

Изисквания за качествена работа на филтъра.

  • рН на входящата вода ≥ 6.3
  • Да не се използва за бактериално необработени води.
  • Препоръчително е преди него да се монтира механичен филтър за да удължи живота на филтъра, предпазвайки от механичти примеси.
  • Преди употреба, промийте добре филтъра.
  • Монтира се във филтърни колони -10″.
  • Този филтър е предназначен за обработка на малки количества вода. Ако Вашият химически анализ показва наличие на нитрати, ние ще Ви помогнем да решите този проблем с инсталация за цялата къща.

   Приложение на Филтър за вода за отстраняване на нитрати

  • В битови системи за обработка на вода.
  • Във филтърни системи за монтаж под мивката
  • В каскадни филтърни системи за обработка на вода.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

ТИП Филтър за вода за отстраняване на нитрати
Размери (Височина * диаметър) 9 7/8*2 1/2 (250*71мм)
Производителност 3.0л/мин
Живот на филтъра 3-6 месеца
Максимално работно налягане 6Bar
Максимална работна температура 2*С-45*С
Пад на налягане 0,3-0,5 Bar

Резервна смола