Механичен филтър за хиперфилтрация

Механичен филтър за хиперфилтрация с управление по време AF-T-GE -Performa

Статус: В наличност

Уникален номер: AF-T-GE-BIG

Кратко описание

Производител:Paintair

Автоматичният филтър за хиперфилтрация,съдържа
среда ZEOSORB и  е с управление по време.
Периодът между две промивки е в зависимост от
качествата на входящата вода.
При програмирането на системата
се задава:
– периодът между две промивки
– часът на обратната промивка
– време за обратна промивка / Backwash/
– време за бърза промивка / Fast Rinse/

Препоръчителни стойности на
времето за промиване.
Backwash – 10 мин
Fast Rinse – 4-5 мин
Филтърът задържа ръжда, тиня,песъчинки и други
механични примеси.
ПРЕДИМСТВА НА СРЕДАТА ZEOSORB
– Натурален продукт на базата на Зеолит
– Намалява мътността до 0,3мк
– Много голяма повърхност
– Относително тегло -820кг/м³
– Подменя се на 7-10години
– Удължава времето между две промивки – два пъти
– Намалява времето за обратна промивка до 50%

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ


ТИП MIDDLE AF-40-T-GE AF-68-T-GE AF-92-T-GE
Обем Zeosorb 40 68 92
Прис.р-р 1″ 1″ 1″
Управляваща глава Logix Performa Logix Performa Logix Performa
Ном -Макс. дебит м³/h 1.3-2.3 2.1-3.9 2.5-4.5
Пад на налягане Bar 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 1.8-8 1.8-8 1.8-8
Максимална работна температура °С 40 40 40
Колона тип 10*54 13*54 14*65
Размери на инсталацията (Н*Ф) 1.67*0.30м 1.67*0.34м 1.96*0.37м
Тегло 44 67 87