Механичен филтър за хиперфилтрация

Механичен филтър за хиперфилтрация с управление по време AF-T-GE -Performa

Статус: В наличност

Уникален номер: AF-T-GE-BIG

Кратко описание

Производител:Paintair

Автоматичният филтър за хиперфилтрация,съдържа
среда TURBIDEX и  е с управление по време.
Периодът между две промивки е в зависимост от
качествата на входящата вода.
При програмирането на системата
се задава:
– периодът между две промивки
– часът на обратната промивка
– време за обратна промивка / Backwash/
– време за бърза промивка / Fast Rinse/

Препоръчителни стойности на
времето за промиване.
Backwash – 10 мин
Fast Rinse – 4-5 мин
Филтърът задържа ръжда, тиня,песъчинки и други
механични примеси.
ПРЕДИМСТВА НА СРЕДАТА TURBIDEX
– Намалява мътността до 0,3мк
– Много голяма повърхност
– Относително тегло -820кг/м³
– Подменя се на 10-15 години
– Удължава времето между две промивки – два пъти
– Намалява времето за обратна промивка до 50%

Turbidex е уникална естествена клиноптилолитова руда, която има много предимства пред обикновения кварцов пясък, използван за намаляване на седимента. Turbidex е много ъгловат, с грапава повърхност и има микропорести празни пространства, малки до 3 микрона. Това създава повърхност над 100 пъти по-голяма от кварцовият пясък и може да намали суспендираните твърди вещества до 5 микрона или по-малко (пясъкът филтрира до около 40 микрона). Turbidex позволява по-дълги периоди между обратните измивания. Поради високата си порьозност и хидрофилна природа Turbidex може да работи при много по-високи скорости на потока от конвенционалните седиментни филтри.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

Прис.р-р1″1″1″Управляваща главаLogix PerformaLogix PerformaLogix Performa

ТИП MIDDLE AF-40-T-GE AF-68-T-GE AF-92-T-GE
Обем Zeosorb 40 68 92
Ном -Макс. дебит м³/h 1.3-2.3 2.1-3.9 2.5-4.5
Пад на налягане Bar 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 1.8-8 1.8-8 1.8-8
Максимална работна температура °С 40 40 40
Колона тип 10*54 13*54 14*65
Размери на инсталацията (Н*Ф) 1.67*0.30м 1.67*0.34м 1.96*0.37м
Тегло 44 67 87