Instant I-SOFT-OB -1kg

Instant I-SOFT-OV -1kg

Статус: В наличност

Уникален номер:

Количество

182.00 лв.

Instant I-SOFT-OV -1kg

Продуктът I-SOFT-OV– е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък с приложение за парни  котли и бойлери. е  инхибитор на котлен камък и корозия с летливи кислородоотнемащи агенти е специално разработен отделяне разтвореният кислород в парни котли и пасивирането на металните повърхности, без отделяне на вредни би продукти и повишаване на рН.

За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –OV се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид.
От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 56 мл/м³ за всеки 1 мг/л разтворен кислород.
Дозирането се извършва чрез  дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –OV се разтваря в 20л вода.

  • Максимална температура – 90°С
  • Срок на годност след разтваряне – 12 месеца.