Instant I-SOFT-OB -1kg

Instant I-SOFT-OB -1kg

Статус: Доставка

Уникален номер:

Изчерпан

Реагент I-SOFT-OB
Продуктът I-SOFT-OB е разработен за шоково третиране на тръбни системи. Реагентът  I-SOFT-OB е много силен биоцид,
с окислителен потенциал – 1,8. В сравнение с хлора и хлор диоксид, чиито окислителен потенциал е съответно 1,36 и 1,96. В охладителните кули,където има бактериално замърсяване и наличие на легионела, продуктът-I-SOFT-OB е най- доброто решение.
За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –OB се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид.
От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 50 мл/м³.
Внимание:  Продуктът INSTANT I-SOFT –OB се прилага в пропорция 1:3 с продуктът INSTANT I-SOFT –NB.
1. Приготвя се 100л 5% разтвор на INSTANT I-SOFT –OB и се дозира по 50мл/м³. След изчерпване на приготвения реагент, съда остава празен и се дозират 3 * 100л от продута INSTANT I-SOFT –OB – 50мл/м³.

  • Максимална температура – 90°С
  • Срок на годност след разтваряне – 12 месеца.