Механичен филтър за хиперфилтрация с управление по време AF-T-Kr

Автоматични инсталации за отнемане на желязо и манган AF-BIG-Mn-Kr

Статус: Доставка

Уникален номер: AF-BIG-Mn-Kr

Кратко описание

Производител:Krausen
Направи запитване

Автоматичните инсталации за отнемане на желязо и манган
с управление по време, са заредени със специарно разработена
среда Katalox Light® ,
произведена по уникална технология за покритие на

ZEOSORB с MnO2. Чрез този метод, медията е много по-лека,
с много по- голяма повърхност и с по-дълъг живот в сравнение с
останалите медии.Katalox Light® също така ефективно редуцира
арсен, цинк, мед, олово.
За отстраняване на много висока концентрация на елементите е
препоръчително да се използва H2O2 като окислител.
Средата се подменя в период 7-10 години.
За да имаме възможност да Ви изчислим необходимата за Вас инсталация
и да Ви предложим коректна оферта за инсталация е наобходимо,
да ни изпратите следните данни:
Производителност на час …… м³/час
Съдържание на манган ……. мг/л / нормата по наредба №9 е 0,05мг/л
Съдържание на желязо ……. мг/л / нормата по наредба №9 е 0,2мг/л