Автоматични инсталации за отнемане на нитрати AF-NO3 – Kr

Автоматични инсталации за отнемане на нитрати AF-NO3 – Kr

Статус: В наличност

Уникален номер: AF-NO3-Kr

Кратко описание

Производител:Krausen

Автоматични инсталации за отнемане на нитрати AF-NO3 – Kr

Автоматичните инсталации с управление по обем са заредени със специално разработена среда силен анионит за отнемане на нитратите. Регенерацията се извършва с натриев хлорид. Разходът на сол е 120-150г/л смола
Разходът на вода за регенерация е 4-6 л /л смола.
Нитратите постъпват в човешкия организъм чрез питейната вода и хранителните продукти.
Допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 50 mg/l. В някои  населени места водата за питейно-битови нужди може да съдържа значително количество нитрати (главно от оттичащите се води от обработваеми земеделски площи). Основни източници за замърсяване на водата с нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство; отпадъчните води от бита, животновъдството и от предприятия за производство на азотни минерални торове, лекарства, пластмаси, стъкло, експлозиви.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

 

 

ТИП AF150-NO3 AF200-NO3 AF300-NO3 AF400-NO3
Обем смола 150 200 300 400
Прис.р-р/ 2″ 2″ 2″ 2″
Дебит ном-макс. м³/h 4.0-5.5 5.5-6.5 6.5-8.0 8.5-13.00
Обработена вода между две регенерации м³/°H 1350/(NO3+SO4) 1800/(N03+S04) 2100/(N03+SO4) 3200/(N03+SO4)
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 1,5-8 1.5-8 1.5-8 1.5-8
Максимална работна температура °С 40 40 40 40
Колона тип 18*65 21*62 24*72 30*72
Размери (Н*W*L)м 2.06*1.34*0.84 1.96*1.52*0.96 2.16*1.58*0.96 2.16*1.87*1.08
Тегло /кг/ 190 270 380 490