Импулсeн многоструен водомер GMB-RP-R-Dn32

Импулсен водомер GMB-RP-R-Dn25

Статус: Доставка

Уникален номер: GMB-RP-R-Dn25

Кратко описание

  • Производителност – 6.3м³/час
  • Максимално налягане – 16 Bar
  • Подаване на 1импулс  – 10л
  • Присъединителен размер – 1″

Изчерпан

Импулсeн многоструен водомер GMB-RP-R

разработен  за отчитане разхода на вода с температура до 30°С.
Импулсният многоструен водомер GMB-RP-R, отчита преминалото
количество вода и подава сигнал до дозиращата помпа, на
всеки 10л. По този начин осигурява прецизно дозиране  на
реагента. Може да се използва в системи с производителност
до 6.3м³/час.

Технически характеристики:

Производителност в работен режим -6.3м³/час
Пикова производителност – 7.87м³/час.
Подаване на импулс – 10л/имп.
Максимално работно налягане -16Bar

Възможности за монтаж на импулсeн многоструен водомер GMB-RP-R

Размери:

 

Прис.р-р L I H B D
Dn25 (1″) 260мм 360мм 117мм 104мм 1.1/4″