Редуцир вентил D04MF-1/2A

Редуцир вентил D04MF-1/2A

Статус: В наличност

Уникален номер: RU-1680

Кратко описание

 • Максимално входно налягане – 16Bar
 • Диапазон на регулиране на изходното налягане – 1.5-6 Bar
 • Минимален пад на налягане- 1 Bar.
 • Максимална работна температура при налягане 10Bar -70°C
 • Работна температура – 30°C
 • Филтърен елемент от неръждаема стомана.
 • Присъединителен размер – 1/2″-вътрешна резба и 3/4″ външна резба, което създава  гъвкавост на монтажа.
 • Възможност за монтаж на радиален манометър.
Количество

83.67 лв.

Редуцир вентил D04MF-1/2A

Редуцир-вентилът на налягане се използва за намаляване на налягането във водопроводни и други системи, с цел предпазване на уредите във водопроводната система. Изходното налягане се регулира изключително лесно чрез завъртане на зелената ръкохватка.

 • Максимално входно налягане – 16Bar
 • Диапазон на регулиране на изходното налягане – 1.5-6 Bar
 • Минимален пад на налягане- 1 Bar.
 • Максимална работна температура при налягане 10Bar -70°C
 • Работна температура – 30°C
 • Филтърен елемент от неръждаема стомана.
 • Присъединителен размер – 1/2″-вътрешна резба и 3/4″ външна резба, което създава  гъвкавост на монтажа.
 • Възможност за монтаж на радиален манометър.

ИНСТАЛИРАНЕ:

 • Редуцир-вентилът може да бъде монтиран хоризонтално и вертикално. При вертикален монтаж-регулиращата капачка трябва да е обърната нагоре.
 • Инсталирайте спирателните кранове.
 • Мястото за монтаж, трябва да не замръзва и да е лесно достъпно за обслужване и почистване. Манометърът да има мъзможност за наблюдение.
 • След редуцир-вентила трябва да има прав участък -минимум 5 пъти – дължината на вентила.

СТАРТИРАНЕ:

 • Затворете входния кран.
 • Освободете налягането след редуцир-вентила.
 • Затворете изходния кран.
 • Поставете регулиращата кнобка.
 • Завъртете ретулиращата кнобка (-) в посока обратна на часовниковата стрелка до край.
 • Бавно отворете входният кран.
 • Завъртете ретулиращата кнобка (+) в посока на часовниковата стрелка докато манометърът покаже желаното налягане.
 • Отворете бавно изходящият кран.

ИНСПЕКЦИЯ :

 • Затворете изходния кран.
 • С контролен манометър проверете налягането в линията когато вече няма поток,то трябва да е О. Ако налягането нараства бавно, редуцир вентилът се нуждае от почистване или е дефектирал.

ПОДДРЪЖКА:

 • Затворете входния кран.
 • Освободете налягането след редуцир-вентила.
 • Затворете изходния кран.
 • Завъртете ретулиращата кнобка (-) в посока обратна на часовниковата стрелка до край.
 • Развийте горната част, извадете филтъра, почистете го и сглобете редуцир-вентила отново.