Instant I-SOFT-DW -100g

Instant I-SOFT-DW -100g

Статус: В наличност

Уникален номер: FR-915

Количество

17.80 лв.

Instant I-SOFT-DW -100g

Продуктът – е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък с приложение за питейна вода и хранителни цели. INSTANT I-SOFT –DW е сертифициран по стадарта NSF 60 за храни и напитки.
Продуктът INSTANT I-SOFT –DW е комбинация от специфични минерални соли за обработка питейна вода с комбинирано антикорозионно и антинакипно действие.
За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –DW се предлага в разфасовки по  100 г в прахообразен вид.
В зависимост от дозиращите системи се определя и пропорцията  на разреждане на препарата.
При използване на дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –DW се разтваря в 20л вода.
При твърдост до 10°dH -се дозира 40мл/м³.
При твърдост над 10°dH – се дозира -60мл/м³.

При използване на този тип дозиране, могат да се използват и други типове

I-SOFT – • Municipal, Residential, Industrial, Commercial Water Application
• Scale & Corrosion inhibitor for all pipes and equipments.
I-SOFT DW • Drinking Water applications, Food & beverage Industries
• Scale & Corrosion inhibitor for all pipes.
I-SOFT ON • Scale & Corrosion inhibitor with Non-volatile Oxygen scavengers.
• FDA approved multi-purpose Hot Boiler Water Treatment.
I-SOFT OV • Scale & Corrosion inhibitor with Volatile Oxygen scavengers.
• Multi-purpose Boiler (Steam Boilers) Water Treatment.
I-SOFT NB
• Cooling Water, Heat exchangers, Air conditioners
• Multi-functional Scale and Corrosion inhibitor with Dispersant and
non-oxidizing biocide for high silica and sulphate content in feed water.
I-SOFT OB
• Cooling Water, Heat exchangers, Air conditioners
• Most effective non-hazardous oxidizing biocide in the market.
High Cycle chemistry!
I-SOFT RO Guaranteed one dosage and all prevention of scaling & fouling, such as
silica, sulphate including barium and strontium scales.
I-SOFT ROB Prevention of silica, sulphate, barium and strontium scaling
and Bio-fouling.

При използване на дозиращите помпи за MiniDos и Bravados се използва пропорционално дозиране на аткикорозионен и антинакипен реагент INSTANT I-SOFT –DW -3.5мг/л. Поради тази причина препаратът се разрежда в определено съотношение в зависимост от твърдостта на входящата вода.
Препаратът може да се използува:
За питейна вода с твърдост 1-10°dН
– със 100г INSTANT I-SOFT -DW  се приготвят 2л готов разтвор.
За питейна вода с твърдост -над 10°dН
– със 100г INSTANT I-SOFT -DW  се приготвя 1л готов разтвор.
За промишлени нужди – бойлери, охладителни кули и др.
Максимална температура – 90°С
Срок на годност след разтваряне – 12 месеца.