Автоматична инсталация за отнемане на желязо,манган и арсен Fr-32

Автоматична инсталация за отнемане на желязо,манган и арсен Fr-32

Статус: Доставка

Уникален номер: Fr-1834

Кратко описание

Производителност -0.8-1.2м³/час
Работно налягане -1.4-8.6 Bar
Макс.работна температура -40°С

Изчерпан

Автоматична инсталация за отнемане на желязо,манган и арсен Fr-32

Автоматичните инсталации за отнемане на желязо, манган и арсен с управление по време, са заредени със специално разработена среда
Katalox Light® , произведена по уникална технология за покритие на ZEOSORB  с MnO2. Чрез този метод, медията е много по-лека,с много по- голяма повърхност и с по-дълъг живот в сравнение с останалите медии.Katalox Light® също така ефективно редуцира арсен, цинк, мед, олово.За отстраняване на много висока концентрация на елементите е препоръчително да се използва H2O2 като окислител.
Средата се подменя в период 7-10 години.

СРАВНЕНИЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ СРЕДИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЖЕЛЯЗО И МАНГАН

Katalox Light® Birm Greensand Plus ManOX
Съдържание на силициев двуокис Не Да Да Не
Канцерогенен за хората Не Да Да Не
Отнемане на желязо при рН 6-9 при рН над 6.8 при рН над 6.8 при рН над 6.8
Отнемане на манган при рН 7 Да Не Да Да
Отнемане на H2S Да Не ограничено ограничено
Отнемане на арсен Да Не Ограничено Ограничено
Отнемане на уран и радии Да Не Не Не
Отнемане на мед и олово Да Не Не Не
толерантност към оксидиращи агенти висока само въздух средна средна

Периодът между две промивки е в зависимост от
качествата на входящата вода.
При програмирането на системата
се задава:

– периодът между две промивки
– часът на обратната промивка
– време за обратна промивка / Backwash/
– време за бърза промивка / Fast Rinse/

Препоръчителни стойности на
времето за промиване.
Backwash – 10 мин
Fast Rinse – 10 мин
 
ПРЕДИМСТВА
   Всички процеси се извършват автоматично.
Бай-пас.

 

 

 

Заявка

Имена*

Email*

Телефон*

Относно

Съобщение (МОЛЯ НАПИШЕТЕ КОДА НА ПРОДУКТА КОЙТО ИСКАТЕ ДА ЗАЯВИТЕ!)

Отговорете на въпроса *