БЪРЗО ПОЧИСТВАЩ МЕХАНИЧЕН ФИЛТЪР С РЕДУЦИР ВЕНТИЛ -1/2″
ББързо почистващ се филтър Ecoflow Big

Бързо почистващ механичен филтър с редуцир вентил -1/2″

Статус: В наличност

Уникален номер: WS-1119

Кратко описание

  • Филтърен елемент от неръждаема стомана
  • Задържаща способност 100мк.
  • Редуцир вентил
  • Кранче за бързо промиване на филтъра
  • Работна температура от 0-45°C
  • Присъединителен размер 1/2″/холендрови връзки/
  • Пропускателна спсобност-4,8 m3/h при ∆p 1,1 Bar
  • Размери:   Н-270 мм; L-130 мм
Количество

165.10 лв.

Бързо почистващ механичен филтър с редуцир вентил 1/2″

Филтърен елемент от неръждаема стомана

Задържаща способност 100мк.
Възможност за регулиране от 1.5-6 Bar
Окомплектован с  манометър 0-10 Bar
Кранче за бързо промиване на филтъра
Възможност за заустване в канал
Максимално налягане-16 Bar
Работна температура от 0-45°C
Присъединителен размер 1/2″/холендрови връзки/
Пропускателна спсобност-4,8 m3/h при ∆p 1,1 Bar
Размери:   Н-270 мм; L-130 мм