Комплект филтърни елементи за система EXCITO-B

Комплект филтърни елементи за система EXCITO-B

Статус: В наличност

Уникален номер: AF-600

Количество

55.20 лв.

Комплект филтърни елементи за система EXCITO-B

Комплект филтърни елементи EXITO-B-CLR-CRT

Комплектът съдържа 4бр. филтърни елементи

1.AIPRO-20M-QM – филтърен елемент, задържащ механичните примеси с едрина до 20мк.
2.AISTRO-2-QM – филтър със смола силен катионит, понижаващ твърдостта – отнемайки йоните на калция и магнезия и намалявайки съдържанието на желязо и манган.
3.AICRO-3-QM – Филтърният елемент от кокосов активен въглен.
Активният въглен отнема хлора, пестициди, хербициди и намалява концентрацията на тежки метали.
4.AICRO-4-QM – Комбиниран филтър активен въглен и KDF медия. KDF медията възпрепятства развитието на бактерии, и отнема част от тежките метали. Активният въглен, подобрява вкуса и мириса на водата.