Дезинфектант-Virol-Oxy®

Дезинфектантът Virol-Oxy® -може да постигне 100% окисляване в рамките на 10 минути.
Дезинфектантът Virol-Oxy® е усъвършенстван процес на окисляване Advanced Oxidation Process (AOP) , генериращ силно реактивни свободни радикали, способни да деактивират микроорганизмите и да окисляват сложни органични молекули.
Virol-Oxy® има най- висок окислителен потенциал в сравнение с познатите до сега.

дезинфектанти.

Какво прави дезинфектанта Virol-Oxy® толкова уникален?
Повече от 100 години дезинфектанти се произвеждат от хлор, йод, оцетна киселина, глутаралдехид, хлорен диоксид, четвъртични амониеви съединения и много други продукти като феноли, алкохоли и алдехиди. По-голямата част от бактериите, вирусите, гъбичките са устойчиви към горе избрените методи за дезинфекция. Има редица потенциални проблеми с този вид дезинфектанти. Необходими са много високи нива на хлор за дезинфекция и този процес може да доведе до образуването на би продукти като трихалометани (THMs), халооцетна киселина и бромат. Повечето от бактериите показват високо ниво на устойчивост към свободен хлор. Всички бактерии, след дезинфекция с хлор, са положителни.
Вирусите по природа са по-устойчиви на свободния хлор, отколкото бактериите. Така че хлорирането не е подходящо за деактивиране на вируси.
По-важно: Дезинфектантите на базата на хлор обикновено не са ефективни при деактивирането на „Cryptosporidium“.
Cryptosporidium cysts са основната причина за болнични инфекции. Всички конвенционални дезинфекционни практики не биха направили нищо или малко за предпазване от инфекция причинена от бактерии, вируси, включително гъбички.
Дезинфектантът Virol-Oxy® е  с балансирана и стабилизирана смес от прахообразни съединения на водороден пероксид и кристален титанов диоксид (Titansorb P), повърхностно активно вещество с изключително висока степен на безопасност.
Адсорбция на вируси върху повърхността на TiO2 и 100% фотодеградация на ДНК и РНК в основата на всички вируси. Увреждането на ДНК и РНК е по-ефективно при видима светлина за 10 минути. Използването на Titansorb-P във формулировката на дезинфектанта Virol-Oxy® с концепцията за TiO2 фотокаталитична реакция причинява разрушаване на външната мембрана на всякакви бактерии, както и разграждане на всички токсични съединения.

Ако желаете да научите повече за дезинфектанта  Virol-Oxy®

– Прочетете в категория ЛЮБОПИТНО:-Защо Virol-Oxy® е уникален?