Импулсeн многоструен водомер GMB-RP-R-Dn32

Импулсен водомер GMB-RP-R-Dn32

Статус: Доставка

Уникален номер: GMB-RP-R-Dn32

Кратко описание

  • Производителност – 10м³/час
  • Максимално налягане – 16 Bar
  • Подаване на 1импулс  – 10л
  • Присъединителен размер – 1.1/4″

Изчерпан

Импулсeн многоструен водомер GMB-RP-R-Dn32

Импулсния многоструен водомер GMB-RP-R-Dn32разработен  за отчитане разхода на вода с температура до 30°С.Импулсният многоструен водомер GMB-RP-R, отчита преминалото количество вода и подава сигнал до дозиращата помпа, на всеки 10л. По
този начин осигурява прецизно дозиране  на реагента. Може да се използва в системи с производителност до 10м³/час.

Технически характеристики:

Производителност в работен режим -10м³/час
Пикова производителност – 12.5м³/час.
Подаване на импулс – 10л/имп.
Максимално работно налягане -16Bar

Възможности за монтаж на Импулсeн многоструен водомер GMB-RP-R-Dn32

Размери:

 

Прис.р-р L I H B D
Dn32 (1.1/4″) 260мм 380мм 117мм 104мм 1.1/2″