Дозиращи системи комплект -DLX-VFT-01-15-dn20-100л
Импулсeн многоструен водомер GMB-RP-R-Dn32Дозиращи помпи DLX-VFT 15-04DLX-VFT systemдатчик за ниво смукател

Дозиращи системи комплект -DLX-VFT-01-15-dn25-100л

Статус: Доставка

Уникален номер: DLX-VFT-01-15-dn25-100л

Кратко описание

  • Максимална производителност – 1л/час
  • Максимално налягане – 15 Bar
  • Брой импулси/мин -120
  • Дозиране на един импулс – 0,14ml
  • Смукателна височина – 2м
  • Захранване -220V/50Hz
  • Мощност – 37W
  • Вместимост на съда за реагенти -100л
  • Размери на съда за реагенти -Ф-47см;Н-68см

Изчерпан

Дозиращи системи DLX-VFT-01-15-dn25-100л.

Съдържат следните елементи:

1.Пропорционална дозираща помпа DLX –VFT 01-15

2.Импулсен водомер Dn25, осигуряващо точно дозиране на реагента, в зависимост от потока.
3.Съд за реагенти -100л.
4.1 гъвкав смукателен маркуч от PVC, с дължина 2 м;
5.1 полиетиленов маркуч, бял, 2м;
6.1 инжекционен клапан 3/8 BSP m;
7.1 филтър
Eлектромагнитните дозиращи помпи се отличават с голям диапазон на приложение, с доказана надеждност и качество. Те дават идеално решение за дозиране на различни химически продукти. Използват се в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води – дозиране на натриев хипохлорит и хлор диоксид,  обработката на продукти в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните и охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи процеси в пивоварната, млечната и месната индустрии и др.

Работни функции:

– Ръчна: Помпата може да се програмира  да работи ръчно от 0 до 100% дебит.
– 1хN: Когато към помпата се свърже водомер, който генерира импулси, при всеки получен импулс помпата ще пулсира N пъти. Работен обхват: 0-999 импулса за всеки контакт.
– 1хN(М): Всеки импулс от водомера ще предизвика помпата да дозира N пъти. Докато пулсира, помпата все още регистрира всички допълнително получени сигнали (М) и
ги превръща в успешни импулси.  Работен обхват: 0-999 пулсации на помпата (стойност N) за всеки получен сигнал.
– 1:N: Когато към помпата се свърже водомер, всеки получен N брой сигнали ще предизвика една пулсация на помпата.

Дозиращите електромагнитни помпи с пропорционално дозиране имат две конфигурации:

Тип DLX-VFT – за стенен монтаж
Тип DLX-VFT/B – за монтаж на основа