Четирипътен клапан 4 x 1/4QC шлаух

Четирипътен клапан 4 x 1/4″QC шлаух

Статус: Доставка

Уникален номер: AF-574

Изчерпан

Четирипътен клапан 4 x 1/4QC шлаух

Четирипътен клапан 4 x 1/4QC шлаух-служи за спирането на изтичане на отпадна вода в канал при системи за обратна осмоза.При напълване на бидончето,което е в комплекта на всяка система за обратна осмоза,налягането се връща към клапана и той затваря входящата вода,която влиза в мембраната за обратна осмоза.

Без наличието на този клапан ще има непрекъснато изтичане на отпадна вода,независимо дали ползвате пречистена вода или не.

Четирипътен клапан 1/4″/бърза връзка/ x 1/4″/бърза връзка/ x 1/4″/бърза връзка/ x 1/4″/бърза връзка/за присъединяване на шлаух.
Подходящ за шлаух-външен диаметър-6 мм./вътрешен диаметър 4 мм.