Системи за обратна осмоза с производителност RO-8000-25000л/час

Системи за обратна осмоза с производителност RO-8000-25000л/час

Статус: Доставка

Уникален номер: RO 8000-25000

Кратко описание

Поради изискванията към захранващата вода за правилна работа на системата и предподготовката,
офертите се изготвят след уточняване на данните.

За да видите параметрите на различните типове RO системи- направете справка в Спецификация.

Системи за обратна осмоза с производителност RO-8000-25000л/час

Индустриалните системи за обратна осмоза,използват помпа високо налягане 8-10 Bar,която трябва да осигури постоянен дебит на захранващата вода без турбуленция.За добрата работа на мембраните и удължаване на живота им, е много важно качеството на подаваната вода.За това добрата предподготовката на подаваната вода е много важна.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
Максимално работно налягане – 10,8 Bar
Налягане на захранващата вода – мин/макс /Bar/ -3-6
Захранване – 3*400V
Тип мембрани – ULP22-8040

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАЩАТА ВОДА

Eлемент mg/l Eлемент mg/l
TDS Magnesium
Hardness <50 Sodium <21
Free Clorine 0 Chloride <22
Fluoride <1.3 Bicarbonate <238
pH 3-11 Nitrate <0.5
Iron <0.01 Sulfate <29
Manganese <0.05 Calcium <0.50
Barium <0.01 Potassium <3.18

 

ЕЛЕМЕНТИ КОИТО СИСТЕМАТА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ЩЕ ОТДЕЛИ В %

Eлемент % Eлемент %
Sodium 85-94 Sulfate 96-98
Calcium 85-95 Potasium 60-75
Nitrate 94-98 Iron 95-98
Zink 94-96 Mercury 96-98
Selenium 95-98 Phosfate 94-98
Lead 96-98 Arsenik 85-92
Manganesium 94-98 Nikel 95-98
Fluoride 84-92 Manganese 85-92

Спецификация

 

 

Mодел Произв.25-10°C Мощност /kW/ Бр.мембрани Прис.р-р / Пермит Реджект Размери H*W*D/м/
RO-8000 8-7,8м³ 7,5 7 2″ 6/4″ 6.4″ 2.0*3.7*0.80
RO-10000 10-9.8м³ 7.5 8 2″ 6/4″ 6/4″ 2.0*3.7*0.8
RO-12000 12-11.5.0м³ 11 10 2″ 6/4″ 6/4″ 2.0*3.7*0.85
RO-15000 15-14.5м³ 11 12 2″ 6/4″ 6/4″ 2.3*3.7*0.86
RO-20000 20-19.80м³ 15 18 2″ 2″ 2″ 2.3*0.69*1.0
RO-25000 25-24.8м³ 15 21 3″ 2″ 2″ 2.3*6.9*1.0