Системи за обратна осмоза с производителност RO-3500-6000л/час

Системи за обратна осмоза с производителност RO-3500-6000л/час

Статус: Доставка

Уникален номер: RO 3500-6000

Кратко описание

Поради изискванията към захранващата вода за правилна работа на системата и предподготовката,
офертите се изготвят след уточняване на данните.
За да получите пълна информация за параметрите на различните системи – направете справка със спацификацията.

Системи за обратна осмоза с производителност RO-3500-6000л/час

Индустриалните системи за обратна осмоза,използват помпа високо налягане 8-10 Bar,която трябва да
осигури постоянен дебит на захранващата вода без турбуленция.За добрата работа на мембраните и удължаване
на живота им, е много важно качеството на подаваната вода.За това добрата предподготовката на подаваната
вода е много важно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАЩАТА ВОДА

 

Eлемент mg/l Eлемент mg/l
TDS Magnesium
Hardness <50 Sodium <21
Free Clorine 0 Chloride <22
Fluoride <1.3 Bicarbonate <238
pH 3-11 Nitrate <0.5
Iron <0.01 Sulfate <29
Manganese <0.05 Calcium <0.50
Barium <0.01 Potassium <3.18

 

ЕЛЕМЕНТИ КОИТО СИСТЕМАТА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ЩЕ ОТДЕЛИ В %

 

 

Eлемент % Eлемент %
Sodium 85-94 Sulfate 96-98
Calcium 85-95 Potasium 60-75
Nitrate 94-98 Iron 95-98
Zink 94-96 Mercury 96-98
Selenium 95-98 Phosfate 94-98
Lead 96-98 Arsenik 85-92
Manganesium 94-98 Nikel 95-98
Fluoride 84-92 Manganese 85-92

 

Спецификация

 

 

ТEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ RO-3500 RO-4000 RO-4500 RO-5000 RO5500 RO-6000
Производителност 25-10°C л/час 3500-3400 4000-3900 4500-4400 5000-4900 5500-5400 6000-5900
Максимално налягане /Bar/ 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
8 8 8 8 8 8 8
:Захранвяне /V/ 3*400 3*400 3*400 3*400 3*400 3*400
Мощност /KW/ 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Налягане на захранващата вода – мин/макс./Bar/ 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6
Мембрана тип ULP21-4040 ULP21-4040 ULP21-40*40 ULP21-40*40
Брой мембрани 12 14 15 18 19 21
Захранване 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″
Пермит 5/4″ 5/4″ 5/4″ 5/4″ 5/4″ 5/4″
Реджект 5/4″ 5/4″ 5/4″ 5/4″ 5/4″ 5/4″
Размери (H*W*L) /м/ 2.0*3.5*0.80 2.0*3.5*0.80 2.0*3.5*0.80 2.0*3.5*0.80 2.0*3.5*0.80