Системи за обратна осмоза с производителност RO-3000-25000л/час

Системи за обратна осмоза с производителност RO-3000-25000л/час

Статус: Доставка

Уникален номер: RO 3000-25000

Кратко описание

Поради изискванията към захранващата вода за
правилна работа на системата и предподготовката,
офертите се изготвят след уточняване на данните.

За да видите параметрите на различните типове RO системи- направете справка в Спецификация.

Системи за обратна осмоза с производителност RO-3000-25000л/час

Индустриалните системи за обратна осмоза,използват помпа високо налягане 8-10 Bar,която трябва да осигури постоянен дебит на захранващата вода без турбуленция.За добрата работа на мембраните и удължаване на живота им, е много важно качеството на подаваната вода.За това добрата предподготовката на подаваната вода е много важна.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
Максимално работно налягане – 10,8 Bar
Налягане на захранващата вода – мин/макс /Bar/ -3-6
Захранване – 3*400V
Тип мембрани – ULP22-8040

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАЩАТА ВОДА

Eлемент mg/l Eлемент mg/l
TDS Magnesium
Hardness <50 Sodium <21
Free Clorine 0 Chloride <22
Fluoride <1.3 Bicarbonate <238
pH 3-11 Nitrate <0.5
Iron <0.01 Sulfate <29
Manganese <0.05 Calcium <0.50
Barium <0.01 Potassium <3.18

 

ЕЛЕМЕНТИ КОИТО СИСТЕМАТА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ЩЕ ОТДЕЛИ В %

Eлемент % Eлемент %
Sodium 85-94 Sulfate 96-98
Calcium 85-95 Potasium 60-75
Nitrate 94-98 Iron 95-98
Zink 94-96 Mercury 96-98
Selenium 95-98 Phosfate 94-98
Lead 96-98 Arsenik 85-92
Manganesium 94-98 Nikel 95-98
Fluoride 84-92 Manganese 85-92

 

Спецификация

 

 

Mодел Произв.25-10°C Мощност /kW/ Бр.мембрани Прис.р-р / Пермит Реджект Размери H*W*D/м/
RO-3000 2.4-3.4м³ 5.8 3 5/4″ 1″ 1″ 2.0*2.75*0.86
RO-4000 5.4-4.0м³ 5.8 4 6/4″ 5/4″ 5/4″ 2.0*2.75*0.86
RO-5000 5.4-5.0м³ 5.8 4 6/4″ 5/4″ 5/4″ 2.0*2.75*0.86
RO-6000 7.1-6.0м³ 5.8 5 6/4″ 5/4″ 5/4″ 2.0*3.7*0.86
RO-8000 11.1-8.0м³ 7.5 7 2″ 6/4″ 6/4″ 2.0*3.7*0.86
RO-10000 13.5-10.0м³ 7.5 8 2″ 6/4″ 6/4″ 2.0*3.7*0.86
RO-12000 16.4-12.0м³ 11.0 10 2″ 6/4″ 6/4″ 2.3*3.7*1.05
RO-15000 18.8-15.0м³ 11.0 12 2″ 6/4″ 6/4″ 2.3*3.7*1.08
RO-20000 23.2-20.0м³ 15.0 18 2″ 2″ 2″ 2.3*3.7*1.08
RO-25000 31.5-25.0м³ 15.0 21 3″ 2″ 2″ 2.3*3.7*1.08