Мембрана за обратна осмоза 100GPD-QC

Мембрана за обратна осмоза 100GPD-QC

Статус: В наличност

Уникален номер: Kr-1158

Кратко описание

Производителност -378л/24 часа
Ефективност на пречистване – 95-98%
Максимално налягане -6Bar

Работна температура -2-45°С
Размер 20*12″

Количество

84.60 лв.

Мембрана за обратна осмоза 100GPD-QC

Капселованата мембрана за обратна осмоза, ни дава възможност за бърза и лесна смяна на мембраната, без да е необходимо, да разглобяваме тялото на мембраната за да я сменим. При първоначално монтиране на мембраната за обратна осмоза с бързи връзки е ниобходимо да закупите 3 броя бързи връзки – прави или ъглови, в зависимост от това, кои са по удобни за монтаж във Вашата система.

 

За да смените мембраната, притиснете фланеца на бързата връзка към нея и я изтеглете. Направете го и с трите бързи връзки.

Поставете новата мембрана на скобите и монтирайте отново трите вързки, като ги притиснете добре в щифтовете на мембраната.

Мембраната за обратна осмоза е хиперфилтрация със степен на задържане под- 0,0001мк.

Мембраната за обратна осмоза, пропуска само йоните на водата, останалите елементи се изхвърлят в канала.
Изисквания към параметрите на входящата вода, за добра работа на Мембрана за обратна осмоза 100GPD-QC.
рН -3-11
Свободен хлор – под 0,1 ррм
Манган – < 0,05ррм
Желязо -< 0,01ррм
TDS -< 1000 ррм

Мембраната отделя:

96-98% -Алуминий, Цинк, Манган, Мед, Никел, Желязо,Полифосфати, Сулфати;
96-98% -Никел, Желязо,Полифосфати, Сулфати
93-97% – Кадмий, Радиоактивни субстанции.
80-90% – Амоняк, Силициев двуокис;
99,99% -Бактерии, Вируси, Спори на гъбичките;
92-95% – Хлориди, Флуориди, Силикати;
85-95% – Хромати, Цияниди;
95-98% – Фосфати, олово;
90-95% – Нитрати, Бромиди;
92-96% – Калий, сребро;
93-98% – Магнезий;
30-50% – Борати;
93-98% – Калций;
94-97% – Живак;
92-98% – Натрий;
50-70% – Бор;