резервна мембрана-TFC-70F-TW

Статус: Доставка

Уникален номер: TFC-70-F-TW -AF

Кратко описание

Производител: Aquafilter

Изчерпан

Полупропускливата мембрана за обратна осмоза, ще отдели от водата, соли,
минерали,метали, бактерии,вируси,твърдост,флуориди,олово,живак,кадмий и арсен.
Поради времето необходимо да се отделят тези елементи – системата е комплектована
с мембранен съд- осигуряващ необходимото количество обработена вода за Вашите нужди.
Благодарение на новата TWIST система –
смяната на мембраната е леста и бърза.

Задържаща способност – 0,0001 мк
Производителност – 265 л/денонощие.
Работно налягане – 4Bar
 Размери – 300*60мм